na4alobg.com              copyright © 2015
Адрес
         ДГ „Пролет” в село Тънково е открита най-тържествено на 04.09.1984г., с капацитет 50 деца с предвидени две групи.

От периода на откриването през 1984г. до днес, детската градина е ръководена от следните директори :

Василка Велчева - директор с група
Атанаска Мравова - директор с група
Олга Стоянова - директор с група
Ана Узунова - директор с група
Кремена Георгиева - от 2014г. директор с група


          Днес в ДГ ”Пролет” работи педагогически екип от високо квалифицирани учители, които създават всички необходими условия за:

- развитие на емоционално - волевата сфера;
- формиране сферата на интересите и мотивите на поведение;
- цялостно изграждане на детската личност.
Директор с група:
Кремена Георгиева

Учители:
Нели Дерменджиева - учител
Мариола Масларова - учител
Мая Стефанова - учител

Домакин:
Марга Кулова

Помощник - възпитател: 
Стефка Топалова - В група „ Мики Маус „                                    
Недка Биджекова - В група  „ Слънчеви усмивки

Кухня:
Виолета Георгиева - готвач
Медицинска сестра:
Пепа Панчукова

Огняр
Стоянка Андреева
Виктория
рожден ден
Живка
рожден ден
Добринка
рожден ден
Баба Марта
2014г
Анелия
рожден ден
Горски и домашни животни
1 - 2
Химн на ДГ ”Пролет”
текст и музика - Пенка Атанасова

1. Четири сезона има
    в една, едничка година
    пролет, лято, есен, зима
    в една, едничка година.

Припев:
Но ние си имаме „Пролет”
през цялата година,
това е нашата слънчева
мила детска градина.

Привет наша детска градина,
привет учителко добра,
нека винаги да има
за нас вашите деца. 


2. Тука волни и щастливи
    ние живеем и растем.
   Добри, грижливи, работливи.
   Учим се и пеем.

Припев:...

контакти
Детскa Градина
ролет
П
П
ролет
Сборна група
"Мики Маус"
Група
"Слънчеви усмивки"

годишен план  | пвр  |  пд - дг  |  етичен кодекс  |  пр- зимни условия  |  празничен календар  |  дневен режим 3-4 год.  |   дневен режим  1г седмично меню
с. Тънково, ул. „М. Дойчев”14,
общ. Несебър, обл. Бургас
Директор - Кремена Георгиева
тел.: 0893303784
Домакин - Марга Кулова
тел./факс: 0556/62 216